Bāreņu svētdiena

Dievam deg sirds par bāreņu sāpēm un Viņš uztic savai draudzei uzņemties rūpes par Viņa bērniem. Novembra pirmajā svētdienā tūkstošiem baznīcas un organizācijas visā pasaulē atzīmē Bāreņu svētdienu – tās mērķis ir radīt sabiedrībā izpratni par bāreņiem, viņu problēmām un vajadzībām. 

Bāreņu svētdiena nav vienkārši diena. Tā ir atgādinājums, aicinājums un atspēriena punkts praktiski paklausīt mūsu Kungam un iespēja svinēt to, kā Dievs vadījis līdzšinējā darbā.

Bāreņu svētdiena palīdz draudzēm izdzīvot savu aicinājumu – rūpējoties par bāreņiem un atraitnēm, tuvoties pašam Jēzum. Patiesi es jums saku: visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem, to jūs esat man darījuši.” /Mateja 25:40/

IESAISTIES

Arī Tava draudze ir aicināta kalpot bāreņiem. Lai Bāreņu svētdiena kalpo kā pamudinājums šai misijai!

Idejas, ko darīt Bāreņu svētdienā

 • Lūgt par bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.
 • Vadīt Bībeles studiju par bāreņu tēmu Svētajos Rakstos.
 • Svētrunu veltīt tēmai par bāreņiem.
 • Izvēlēties pielūgsmes dziesmas, kas veltītas bāreņu tēmai.
 • Lūgt par ģimenēm, kas uzņēmušas bāreņus.
 • Aicināt uzņemošās ģimenes dalīties ar savu pieredzes stāstu.
 • Uzaicināt ar savu stāstu dalīties jaunieti vai pieaugušo, kurš uzaudzis ārpusģimenes aprūpē.
 • Ielūgt pārstāvi no kādas organizācijas, kuras mērķis ir rūpes par bāreņiem, dalīties ar veidiem, kā iesaistīties šajā darbā.
 • Vākt ziedojumus uzņemošajām ģimenēm un organizācijām, kas darbojas ar bāreņiem.
 • Organizēt labdarības pasākumu ar mērķi atbalstīt ģimenes un organizācijas, kas darbojas ar bērniem ārpusģimenes aprūpē, krīzes centrā utml..
 • Izveidot vizuālu skatuves noformējumu, kas liecinātu par bērniem Latvijā, kuriem nepieciešama ģimene (piemēram, uz skatuves novietojot kurpju pāri par katru bērnu, kas vēl nav atradis sev mājas). Vidēji ik gadu Latvijā 500 bērni dzīvo aprūpes iestādēs. Precīzu statistiku meklēt Latvijas oficiālās statistikas portālā stat.gov.lv

Bāreņu svētdienas uzdevums ir ne tikai iedvesmot, bet arī aicināt rīkoties. Ļoti iespējams, ka bez draudzes atbalsta kādi cilvēki nekad neuzdrošinātos spert šo soli – kalpot bāreņiem. Tādēļ īpaši svarīga ir draudzes aizmugure un iedrošinājums. Draudzei ir jāspēj novirzīt cilvēkus pareizā virzienā pat tad, ja draudze pati neorganizē aktīvu kalpošanu bāreņiem, tāpēc ir svarīgi zināt organizācijas, kas darbojas ārpusģimenes aprūpes jomā.

Bāreņu svētdienas aicinājums attiecas uz visu draudzi kopumā un ikkatru draudzes locekli atsevišķi. Studenti un pensionāri, vientuļās ģimenes un ģimenes ar bērniem, precētie un neprecētie, tie, kuriem ir iespēja uzņemt savā ģimenē bērnus un arī tie, kuriem tāda iespēja nav, ir aicināti atrast veidu un iespēju, kā būt par atbalstu neaizsargātiem bērniem.

BĀREŅU SVĒTDIENAS VĒSTURE

Bāreņu svētdienas aizsākumi meklējami Āfrikā, Zambijā. Tur, apmeklējot vietējās draudzes dievkalpojumus, amerikānieti Geriju Šneideri (Gary Schneider) pārsteidza mācītāja dedzīgais aicinājums rūpēties par bāreņiem vietējā kopienā, kur daudzi slimoja ar AIDS un cīnījās ar nabadzību. Lai arī draudzes locekļi paši dzīvoja trūkumā, tomēr dievkalpojuma beigās viņi viens pēc otra iznāca priekšā, ziedojot naudu un pārtiku. Daži pat novilka savas drēbes un apavus un ziedoja arī tos. Aizkustināts par vietējo iedzīvotāju dāsnumu, Šneiders nolēma palīdzēt Zambijas vadītājiem parūpēties par bāreņiem.

Ar vairāku organizāciju starpniecību šī ideja 2003. gadā sasniedza Ziemeļameriku, bet vēlāk iniciatīvai pievienojās arī vairākas valstis Eiropā, Āzijā, kā arī Austrālijā. Visā pasaulē tā ir ekumeniska iniciatīva, kas šajā darbā apvieno visdažādāko konfesiju kristiešus. Pasaulē Bāreņu svētdienu organizē starptautiska organizācija Christian Alliance for Orphans, un šai iniciatīvai kopš 2014. gada pievienojusies arī Latvijas kristīgā alianse bāreņiem.

Aktualitātes

Arī tu vari palīdzēt bāreņiem!