Viesģimene

Viesģimene uzņem bērnu savās mājās nedēļas nogalēs un brīvdienās. Pēc viesošanās bērns dodas atpakaļ uz bērnu aprūpes namu.

Viesošanās ģimenē bērnam sniedz iespēju izrauties no ikdienas un piedzīvot ģimeniskas attiecības, attīstīt dažādas sadzīvē nepieciešamas praktiskas iemaņas. Bērns iegūst uzticamu cilvēku, kurš gatavs uzklausīt, atbalstīt, iedrošināt un mīlestībā pamācīt.

Šādas uzticības vērtas attiecības ir būtiskas, lai bērns varētu iegūt pārliecību un drošību savā dzīves ceļā.

Kā kļūt par viesģimeni?

1. Kas var būt viesģimene?

Persona vai precēts pāris.

2. Iesniegums bāriņtiesai

Laulātajiem (personai) jāiesniedz deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā iesniegums ar lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

3. Bāriņtiesas izvērtējums

Bāriņtiesa izvērtē pieteikumu.
+

4. Bāriņtiesas lēmums

Apkopojot visu informāciju, bāriņtiesa mēneša laikā lemj par viesģimenes statusa piešķiršanu.
+

5. Bērns nonāk ģimenē

Ģimene dodas uz bērnunamu iepazīties ar bērnu.
+

Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik bieži bērnam jāciemojas viesģimenē?

Viesģimenes statuss neparedz noteiktu ciemošanās regularitāti vai minimālo ciemošanās reižu skaitu, līdz ar to šis statuss ir piemērots tiem, kas vēlas bērnam sniegt iespēju būt ģimenē, bet nav gatavi lielākām saistībām. Tomēr būtiski atcerēties, ka ikvienam bērnam ir svarīgi, ka uz pieaugušo var paļauties un viņš pildīs savus solījumus, tādēļ pret viesģimenes statusu jāattiecas ar atbildību.

Vai viesģimene var saņemt finansiālu pabalstu?

Bērnu aprūpes nams viesģimenei izmaksā bērna uzturnaudu par laiku, ko bērns pavada viesģimenē.

Kādu atbalstu var saņemt viesģimene?

Atbalsta centrs, ar ko viesģimenei ir noslēgts līgums, viesģimenei nodrošina psihologa atbalstu, kā arī iespēju piedalīties atbalsta grupās.

Atbalsta centrs Tilts viesģimenēm piedāvā arī bezmaksas apmācības.

Vai viesģimenei obligāti bērns jāuzņem pie sevis mājās?

Nokārtojot viesģimenes statusu, ir iespējams apciemot bērnu tikai bērnunamā, neuzņemot pie sevis mājās.

Detalizētāku uzņemošo ģimeņu salīdzinājumu skatīt šajā tabulā.

Ja apsver domu kļūt par uzņemošo ģimeni, sazinies ar mums. Mēs palīdzēsim tev orientēties šajā procesā.