Aizbildnība

Ja vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar rūpēties par bērnu, bāriņtiesa bērnam meklē aizbildni – kādu bērna radinieku vai tuvu cilvēku, kurš būtu gatavs uzņemties gādību par bērnu. Par aizbildni var kļūt arī cilvēks, kurš nepazīst bērnu, bet ir gatavs šim pienākumam.

Aizbildnis uzņemas visas vecāku tiesības un pienākumus, gādā par bērnu un nodrošina saskarsmi ar bērna bioloģisko ģimeni (ja tas nekaitē bērna attīstībai un drošībai) līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē, līdz adopcijai vai arī līdz bērna 18 gadu vecumam. Aizbildnībā bērns saglabā savu identitāti un mantošanas tiesības no bioloģiskajiem vecākiem.

Kā kļūt par aizbildni?

1. Vecums – vismaz 18 gadi

Par aizbildni var kļūt pilngadīga persona. Par aizbildni ieceļ vienu personu, atsevišķos gadījumos var lemt arī par līdzaizbildņa iecelšanu.

2. Iesniegums bāriņtiesai

Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu.

+

3. Bāriņtiesas izvērtējums

Bāriņtiesa izvērtē topošā aizbildņa motivāciju un spējas, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, sadzīves apstākļus u.c. un pieņem lēmumu vai personu atzīt par aizbildņa pienākumu pildīšanai atbilstošu.

4. Apmācības

Aizbildnis apgūst apmācību kursu atbilstoši aizbildņu mācību programmai.

+

5. Bērns nonāk ģimenē

Aizbildnis vēršas bāriņtiesā pēc informācijas par bērnu, kuram nepieciešama ģimenes aprūpe, un dodas ar to iepazīties.

+

Aktualitātes

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik bērnus drīkst uzņemt aizbildnībā?

Likumā nav noteikts ierobežojums, cik bērnus drīkst uzņemt aizbildnībā.

Vai aizbildnis saņem atlīdzību?

Aizbildnim ir tiesības saņemt Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, Pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai kā arī citus Latvijā noteiktos atbalsta veidus, kas pienākas ģimenēm ar bērniem.
Atbalsta apjomu var aprēķināt, izmantojot Swedbank pabalstu kalkulatoru.

Par pabalstiem, ko piešķir pašvaldība, interesēties savā un bērna bāriņtiesā.

Kādu atbalstu var saņemt aizbildnis?

Atbalsta centrs, ar ko aizbildnim ir noslēgts līgums, nodrošina dažāda veida atbalstu. Piemēram, atbalsta centrs Tilts aizbildnim un aizbildnībā esošajiem bērniem nodrošina sociālā darbinieka un psihologa atbalstu, zināšanu pilnveides mācības, organizē bērnu saskarsmi ar bioloģisko ģimeni kā arī nodrošina atbalsta grupas vecākiem.
Par atbalsta centra TILTS piedāvātajām atbalsta iespējām uzzināt vairāk var TILTA mājaslapā.

Vai aizbildnībā esošam bērnam pienākas aizbildņa mantojums?

Aizbildnībā esošam bērnam likumiskā kārtā nepienākas mantošanas tiesības. Tomēr, ja aizbilstamā un aizbildņa starpā izveidojas patiesas vecāka un bērna attiecības, tad aizbildnis var, piemēram, savu mantu novēlēt aizbilstamajam ar testamentu vai noslēdzot mantojuma līgumu. Aizbildnībā esošs bērns saglabā mantošanas tiesības no bioloģiskajiem vecākiem.

Vai aizbildnībā esošu bērnu var adoptēt?

Aizbildnis ir pirmais cilvēks, kurš tiesīgs adoptēt bērnu, ja viņš ir kļuvis juridiski brīvs. Tomēr bērna adopcija nav obligāts pienākums. Ja aizbildnis sniedz piekrišanu adopcijai, tad bērnu var adoptēt arī cita ģimene.

Ar ko aizbildnis atšķiras no audžuģimenes?

Audžuģimenē ievietota bērna likumiskais pārstāvis ir bāriņtiesa, turpretī aizbildnībā esoša bērna likumiskais pārstāvis ir aizbildnis.

Detalizētāku uzņemošo ģimeņu salīdzinājumu skatīt šajā tabulā.

Ja apsver domu kļūt par uzņemošo ģimeni, sazinies ar mums. Mēs palīdzēsim tev orientēties šajā procesā.