Kā palīdzēt?

Ģimene veido bērna pasaules uztveri un kalpo kā atspēriena punkts, uzsākot patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Tomēr ne visiem bērniem šis pamats ir drošs un stabils. Nabadzības, atkarību, vardarbības vai slimību novājinātām ģimenēm var pietrūkt prasmes, resursi un spēks rūpēties par bērniem tā, lai tie spētu pārliecināti un bez bailēm doties pasaulē.

Tādēļ šīm ģimenēm un bērniem ir nepieciešama īpaša palīdzība.

Preventīva palīdzība (emocionāls, praktisks, izglītojošs atbalsts) nepieciešama tiem vecākiem, kas par spīti visiem apstākļiem, ir gatavi cīnīties par savas ģimenes saglabāšanu.

Būtiskas ir rūpes par bērniem, kuri atrodas aprūpes namā – piedzīvojot drošas, tuvas un pastāvīgas attiecības, bērns var uzsākt dziedināšanas un izaugsmes ceļu.

Nonākšana uzņemošajā ģimenē ir intensīvākā palīdzība, ko var piedzīvot bez vecāku gādības palicis bērns. Tādēļ neatsverams ir darbs, ko veic adoptētāji, aizbildņi un audžuģimenes, ik dienas bērnam dodot iespēju piedzīvot ģimeniski tuvas attiecības.

Lai pārtrauktu no paaudzes paaudzē nodoto traumu un savlaicīgi novērstu bērnu šķiršanu no ģimenes, svarīgs ir atbalsts jauniešiem, kas izauguši no ārpusģimenes aprūpes.

Nepieciešamība pēc palīdzības ir tik liela un neaptverama. Ar ko sākt?

Ar to, ka nepaliec vienaldzīgs.

Informācija, kas palīdz

IZPRAST

ārpusģimenes aprūpes nozīmi

Veidi, kā

PALĪDZĒT

bāreņiem

Iespējas, kā

UZŅEMT

bāreņus savā ģimenē

Informācija, kas palīdzIZPRASTārpusģimenes aprūpes nozīmi

Bērns ienāk pasaulē pilnīgi atkarīgs no pieaugušā. Pieaugušais ir tas, kurš gādā par ikkatru vajadzību, pamazām bērnu vedot patstāvībā. Tieši tādēļ, mums, pieaugušajiem ir tik liela atbildība – no mūsu rīcības (vai bezdarbības) ir atkarīgs tas, cik veselīgs sabiedrības loceklis būs bērns un līdz ar to – cik veselīga būs mūsu sabiedrība kopumā.

Rūpes par bērnu nav tikai mūsu sirdsapziņas jautājums, tās ir ierakstītas arī likumdošanā. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam ikviena Latvijas iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un citu bērnu drošību (skat. 73. pantu).
Arī Svētajos Rakstos Dievs savus ļaudis atkal un atkal mudina gādāt par bāreņiem. “Mācaities labu darīt, meklējiet taisnību, palīdziet apspiestajiem, stājieties pretī varmācībai, piešķiriet pienācīgo tiesu bāriņiem, aizstāviet atraitni!” Jesajas 1:17
Rūpes un palīdzība bāreņiem mūs nepadara nabadzīgākus, bet tieši otrādi – bagātina mūsu iekšējo cilvēku.

“Neviens nekad nav kļuvis nabags, dodot.”
– Anne Franka

Nevienam no mums nav visu nepieciešamo prasmju, zināšanu un līdzekļu, lai sniegtu visaptverošu palīdzību ikvienam grūtībās nonākušam bērnam. Tomēr ikviens ir aicināts nepalikt vienaldzīgs, saskatīt savas stiprās puses un iespējas, lietojot tās kopējam mērķim – Ģimeni katram bērnam Latvijā.

Seko mums sociālajos tīklos:

Veidi, kāPALĪDZĒTbāreņiem

Lūdz

Kalpošanā, kas piepildīta ar tik daudz darāmiem darbiem un bāreņu vajadzībām, viegli var aizmirst par lielo stāstu, kurā mēs visi piedalāmies. Tas ir stāsts par salauztību, nepieciešamību pēc atjaunošanas un ilgām redzēt, ka Dievs dziedina visu, kas ir ievainots. Lūgšanai šajā stāstā ir izšķiroša nozīme, jo mēs apzināmies, ka Dievs ir galvenais bāreņu aizstāvis un gādīgais Debesu Tēvs.

Izglītojies

Mēs piedāvājam dažāda veida apmācības, kas palīdz izprast traumas atstāto ietekmi, kā arī sniedz praktiskus padomus, kā strādāt ar bērniem, kuri ir piedzīvojuši emocionāla rakstura traumu. Šīs apmācības būs noderīgas ne tikai uzņemošajām ģimenēm, bet ikvienam, kurš strādā ar bez vecāku gādības palikušiem bērniem, viņu vecākiem, nevalstiskajām un kristīgajām organizācijām, profesionāļiem, praktiķiem un katram, kurš darbojas bērnu labklājības sistēmā. Vairāk informācijas Tilta resursi mājas lapā.

Iesaisti draudzi

Draudze ir cerība sabiedrībai! Ja vien tā darbojas, kā iecerēts, draudze var paveikt lielas lietas un ieviest izmaiņas apkārtējā vidē. Mēs ticam, ka draudzes ir to bērnu cerība, kuri palikuši bez ģimenes gādības.

Draudzes var palīdzēt bāreņiem

  • Pievienojoties Bāreņu Svētdienas kustībai,
  • Sludinot un aktualizējot bāreņu nozīmi Svētajos Rakstos,
  • Praktiski palīdzot un atbalstot uzņemošās ģimenes,
  • Veidojot sadarbības un kalpojot bērnu namiem,
  • Organizējot īpašas lūgšanas par bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Kļūsti par brīvprātīgo
Katram no mums ir specifiskas zināšanas un talanti, kas var būt noderīgi kalpojot bāreņiem. Mēs meklējam brīvprātīgos, kas būtu gatavi palīdzēt dažādos praktiskos veidos. Tā varētu būt materiālu tulkošana vai praktisku iemaņu mācīšana, kā, piemēram, to dara organizācija Lighthouse. Tāpat nepieciešami arī mentori jauniešiem un viesģimenes, kuras apciemo bērnus bērnu namos un uzņem bērnus pie sevis mājās uz nedēļas nogali. Ja vēlies uzzināt vairāk vai pieteikties par brīvprātīgo, spied uz “palīdzi bāreņiem,” aizpildi anketu un mēs ar tevi sazināsimies.
Ziedo

Alianses bāreņiem darbs nav iedomājams bez uzņēmēju, draudžu un privātpersonu finansiāla atbalsta. Paldies ikvienam, kurš pievienojas mūsu kopējā misijā ar savu ziedojumu.

Aliansei bāreņiem ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss – tas nozīmē, ka Valsts mūsu darbību atzīst par vērtīgu un ziedotājiem ir iespēja saņemt atpakaļ nodokļu atmaksu.
Ziedot iespējams, izmantojot Mobilly, PayPal vai veicot bankas pārskaitījumu.

Biedrība Latvijas kristīgā alianse bāreņiem
Mārupes iela 16, Rīga, LV-1002
Reģ.nr. 50008227331
Konta nr.: LV91HABA0551041321349
Banka: Swedbank

Paldies atbalstītājiem:

Iespējas, kāUZŅEMTbāreņus savā ģimenē

Ikviens bērns ienāk pasaulē ar ģenētiski noteiktu vajadzību pēc tuva, pastāvīga cilvēka, kurš par viņu gādās, nomierinās un aizsargās. Tādēļ bērna veselīgai attīstībai neatsverama ir ģimene.
Gadījumos, kad bērns savā ģimenē ir apdraudēts vai atstāts novārtā, bāriņtiesa lemj par bērna nodošanu ārpusģimenes aprūpē – aizbildnībā, audžuģimenē vai aprūpes iestādē (bērnu namā).

Tomēr aprūpes iestāde nespēj pilnvērtīgi rūpēties par bērna fizioloģiskajām un emocionālajām vajadzībām. Tāpēc aizbildnis vai audžuģimene ir piemērotākais ārpusģimenes aprūpes veids.

Ārpusģimenes aprūpes uzdevums ir gādāt par bērnu, līdz viņš var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē. Gadījumos, kad tas nav iespējams, nākamais iespējami labākais risinājums ir nonākt ģimenē caur adopciju.

Audžuģimene

Audžuģimene rūpējas par bērnu līdz brīdim, kad viņš atkal var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, līdz brīdim, kad tiek atrasts aizbildnis vai adoptētājs.

Aizbildnis

Aizbildnis uzņemas visas vecāku tiesības un pienākumus līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē vai sasniedz pilngadību.

Adoptētāji

Adoptētāji kļūst par bērna likumīgajiem vecākiem un bērns kļūst par pilntiesīgu ģimenes locekli uz mūžu.