VIDEO

Sirds saruna ar LRPM auklītēm Agniju un Margaritu
“Aculiecinieks” – Gežu bandas stāsts
LAMPA saruna – Paaudžu traumu pārmantojamība

PIEREDZES STĀSTI

Ārpusģimenes aprūpē nav ideālo stāstu, jo katrs no tiem saistīts ar salauztu dzīvi. Pieredzes stāsti iedvesmo topošās uzņemošās ģimenes, iedrošina un apvieno esošās ģimenes, kā arī dod ieskatu ārpusģimenes aprūpes ikdienas realitātē tiem, kuriem šī ārpusģimenes aprūpe vēl ir nedaudz sveša joma.

SIRDS SARUNA

“Sirds sarunas” ir Atbalsta centra “TILTS” un Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem organizēts sarunu cikls ar uzņemošajām ģimenēm un ārpusģimenes nozares speciālistiem. Sarunas par aicinājumu un motivāciju, gandarījumu un izaicinājumiem, par to, ko nozīmē uzņemt ģimenē un savā dzīvē bez vecāku gādības palikušu bērnu un, kā vislabāk atbalstīt bērnu un pašiem sevi.

Audžumammas Ineses Deksnes stāsts
Sirds saruna ar sociālo darbinieci Ēsteri Zemīti
Mīlestība vienkārši sasalst – Ineses Meirānes stāsts
Bērnu nama bērni: sabiedrības aizspriedumi, mīti un reāli stāsti
Baznīcas vadītāju uzruna Bāreņu svētdienā
Sirds saruna ar Kasparu Markševicu