STRATĒĢIJA 2017

 

ALIANSES VĪZIJA

Sabiedrība bez aizspriedumiem, atvērta bāreņu integrācijai, kurā katra kristīga draudze iestājas par bāreņiem, lai katram bērnam Latvijā būtu mīloša ģimene.

STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI un MĒRĶI 2017. GADAM

 • Bāreņu svētdiena

  Sekojošie stereotipi* samazinās uz pusi:

  • – “Ir jābūt vienai istabai [22%];
  • – Adopcija tiem, kam nevar būt savi bērni [10%];
  • – Slikti gēni [34%];
  • – Tikai pāri var adoptēt [15%]

  Ir izveidoti 2 jauni uzrunājoši videoklipi

  Divās reģionu pilsētās mēru pieņemšana par godu Bāreņu svētdienai

  Tiek realizēt 5 krīzes audžuģimeņu pilotprojekt Rīgā

 • Atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem un audžu ģimenēm

  3 grupas regulāri tiekas vismaz 2 reizes mēnesī

  Draudzes pārņem grupu uzraudzību savā ziņā

  Grupās piedalās kristieši un cilvēki no ārpuses

  Grupas ir ekumēniskas

  Grupa izvirza mērķus un veido programmu

  Brīvprātīgie pieskata bērnus grupu laikā

  Grupas ar laiku gatavas finansēt speciālistus

  Vietējā kopiena (pilsēta, bāriņtiesa, soc. darbinieki) ievēro un novērtē tās

 • Informatīvie semināri

  Tiek novadīti 6 semināri (Sigulda, Daugavpils, Ventspils, Bauska, Saldus, Rīga) un vismaz divi no tiem – krievu val.

  Vismaz 2 pašvaldībās izveidojas 2 jaunas audžuģimenes vai adoptētāji

  Izveidojas laba sadarbība 4 pašvaldībām ar vietējām draudzēm.

  Vietējie mediji par to ziņo

  Tiek atrasti 5 jauni Bāreņu svētdienas koordinātori

  Infografikas (par to kā kļūt par adoptētāju, mentoru, audžuģimeni) tiek izvietotas draudzēs

  Draudzes dalās savos sociālajos tīklos

 • Mentorings pusaudžiem

  Mentorprogramma turpinās pastāvēt arī nākamgad uz esošās bāzes sadarbojoties ar Mentor Latvia

  Jaunas mentoru grupas Liepājā un Siguldā

 • Darbs ar draudzēm

  Nodibinās 2 draudzība starp bērnu nama bērniem un draudzēm

  Mājas lapā esošo sadarbību apkopojums (draudze –> bērnu nams kartes izveide)

  Rokasgrāmata “Draudze + bērnu nams”

  Vidzemes reģionālā draudžu komanda kalpošanai bāreņiem

 

* Dati no 2014.gadā veiktās aptaujas “Bāreņi un mēs”