STATISTIKA

Latvijā ārpusģimenes aprūpē atrodas 7 tūkstoši bērnu !

Šeit variet redzēt galvenos rādītājus, kas raksturo adopcijas situāciju un bērnunamus Latvijā.

skaits-institucijas