STRATĒĢIJA 2019

 

ALIANSES VĪZIJA

Kristīgā draudze Latvijā – bāreņu aizstāvis!

STRATĒĢISKIE DARBĪBAS VIRZIENI un MĒRĶI 2019. GADAM

 • Bāreņu svētdiena

  Bāreņu svētdienas šī gada tēma – “katra bērna veiksmes stāsts ir viena gādīga pieaugušā attālumā”

  Izveidot uzrunājošu video un citus vizuālos materiālus ar šī gada tēmu 

  Bāreņu svētdienu aktualizēt tās svētdienas TV dievkalpojumā

  Pēc Bāreņu svētdienas rīkot ikgadējo apaļā galda diskusiju ar jomas speciālistiem

 •  “Kompetenta emocionāli traumēta bērna aprūpētāja” apmācība

  Sagatavot 15 jaunus KETBA trenerus

  Apmācot speciālistus, prioritāri apmācīt skolotājus un bāriņtiesu darbiniekus

  4 apmācību grupas gadā jaunajiem adoptētājiem/audžuģimenēm statusa iegūšanai

  Organizēt 3 TBRI apmācības pilot grupas uzņemošajām ģimenēm

 • Terapeitiskā nometne 

  Vasarā terapeitiskā nometne sadarbībā ar Teraplay speciālistiem Atbalsta centra TILTS uzņemošajām ģimenēm. Mērķis ir dod praktiskus rīkus attiecību veidošanai ar bērniem tām ģimenēm, ar kurām mēs turpināsim darbu arī pēc nometnes.

 • Darbs ar draudzēm

  Izcelt labos piemērus draudzes un bērnu nama draudzībās (ar video vai cita veida stāstiem)

  Informēt draudzes caur dievkalpojumiem un sarunu vakariem par iespēju katram iesaistīties atbalstot bāreņus vai tos, kuri ir uzņēmušies rūpes par bāreņiem

 • Informatīvie semināri

  Atsākt informatīvos seminārus (sarunu vakarus) un noorganizēt tos visās pilsētās, kur aktīvi darbojamies – Jelgavā, Rīgā, Ogrē, Siguldā un Limbažos