PAR ALIANSI

Latvijas kristīgā alianse bāreņiem ir daļa no starptautiskās organizācijas „Kristīgā alianse bāreņiem” („Christian Alliance for Orphans”), kas apvieno vairāk nekā 150 kristīgas organizācijas un draudzes. Kopīgi strādājot, mēs vēlamies iedvesmot un apmācīt kristiešus, lai viņi aizstāvētu bāreņus (Jesajas 1:17). Mūsu mērķis ir stimulēt un atbalstīt tādu kristīgu kopienu augšanu, kas ir nodevušās adopcijai, ārspusģimenes aprūpei un rūpēm par visas pasaules bāreņiem.

ALIANSES VĪZIJA

Kristīgā draudze Latvijā – bāreņu aizstāvis!

ALIANSES VĒRTĪBAS

  • Bībeles autoritāte

  • Dieva aicinājums

  • Bērnu vajadzības kā prioritāte

  • Ģimenes un draudzes centrālā loma

  • Ekumēnisms

  • Sadarbība

  • Profesionalitāte un kvalitāte