Kļūsti par uzņemošo ģimeni

Ikvienam bērnam ir neieciešama ģimene!

Ja bērna bioloģiskie vecāki uz laiku vai ilgstoši nespēj parūpēties par bērnu, tad bērnam ir nepieciešama kāda no uzņemošajām ģimenēm. Ja esat sapratuši, ka esat gatavi kļūt par uzņemošo ģimeni, tad nākamis solis ir saprast Jums piemērotāko statusu.

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Adopcija ir tiesisks akts, ar kuru persona pieņem citas personas bērnu par savu. Adopcija rada tādas pašas personiskās un mantiskās tiesības un pienākumus kā radniecība pēc izcelšanās. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona.

Aizbildnība ir process, kad bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, ieceļ aizbildni (personu), kura bērnam turpmāk aizvietos vecākus un pārstāvēs bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Par aizbildni var kļūt persona, kurai ir spējas un īpašības, lai aizvietotu bērnam vecākus, t.i., nodrošinātu veselību, nodarbinātību, dzīves apstākļus, ģimenes savstarpējās attiecības, spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Šo izvēli Jums palīdzēs izdarīt Atbalsta centra TILTS speciālsti vai Jūsu dzīvesvietas bāriņtiesas speciālisti. 

Bāriņtiesu kontaktinformāciju var atrast ŠEIT.