DRAUDZE

ir cerība sabiedrībai! Ja vien tā darbojas, kā iecerēts, draudze var paveikt lielas lietas un ieviest izmaiņas apkārtējā vidē. Mēs ticam, ka draudzes ir to bērnu cerība, kuri palikuši bez ģimenes gādības.

Praktiskas lietas, ko draudze var darīt:barenu_svetdiena_draudzes1
• Lūdziet par bērniem, kuri atrodas konkrētā bērnu namā vai krīzes centrā;
• Lūdziet par tiem, kuri apsver iespēju uzņemt savā ģimenē bāreņus vai jau to ir uzsākuši darīt;
• Jautājiet, kā varat palīdzēt tiem draudzes locekļiem, kuri uzņēmušies rūpes par bāreņiem;
• Organizējiet savā draudzē tematiskas Bībeles studijas par bāreņu tēmu Dieva Vārdā (materiālus atradīsies šeit);
• Bērnu namos organizējiet nometnes, tematiskos vakarus, sporta spēļu turnīrus, utt. Labāk apņemties darīt nedaudz, bet regulāri nevis daudz un tikai vienu reizi;
• Sazinieties ar bērnu nama vadītāju un noskaidrojiet, vai bērniem nav nepieciešamība pēc apģērba (arī lietota), skolas lietām u.c., kā ziedošanu varat ik pa laikam organizēt draudzē un pēc tam nogādāt bērnu namā.
• Dievkalpojumā veltījiet laiku liecībām par kalpošanu bāreņiem vai audžuģimeņu un adoptētāju liecībām;
• Informējiet draudzi par iespējām iesaistīties un kalpot šiem bērniem;
• Kā draudze “adoptējiet” kādu no bērnu namiem (aiciniet ciemos, ejiet ciemos, prasiet bērnu nama vadībai kā jūs varat būt par svētību). Meklē savai draudzei tuvāko bērnu namu kartē (nav atzīmēti visi bērnu nami)!

Bērnu nami

Mums zināmās draudzes, kurām jau ir savs draugs – bērnu nams (rakstiet mums, ja šis saraksts ir jāatjauno vai jāpapildina):

Bērnu nami:                                                     Draudzes:

RĪGA
“Imanta”, Rīgas pašvaldība                              Āgenskalna baptistu draudze
“Apīte”, Rīgas pašvaldība                                 Rīgas Krusta luteriskā draudze
“Pārdaugava”, Rīgas pašvaldība                     ???
“Vita”, Rīgas pašvaldība                                   Rīgas Vecā sv.Ģertrūdes luteriskā draudze
“Ziemeļi”, Rīgas pašvaldība                             Rīgas sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze

VIDZEME
Grašu bērnu ciemats, Cesvaines novads     ???
“Gaujiena”, Alūksnes novads (n.k.)*               ???
“Skangaļi”, Cēsu novads (n.k.)                        ???
“Riekšaviņa”, Cēsu novads (n.k.)                    ???
“Umurga”, Limbažu novads (n.k.)                   ???
“Zīles”, Alojas novads                                       ???
“Zīļuks”, Ērgļu novads  (n.k.)                           Madonas baptistu draudze, M.Lutera Salaspils ev.lut. draudze
Ērģemes bērnu nams, Valkas nov. (n.k.)     ???

“Pārgauja”, Valmiera (n.k.)                              ???

KURZEME
Irlavas bērnu nams, Tukuma novads            ???
Liepājas bērnu nams, Liepāja                         ???
Strazdes bērnu nams, Talsu novads             ???
“Sprīdītis”, Jūrmala                                            ???

ZEMGALE
“Centrs Elizabete” biedrība, Jelgava              ???
Jelgavas bērnu nams                                      Jelgavas Vasarsvētku draudze
Jelgavas bērnu nama Elejas filiāle (n.k.)      ???
“Līkumi”, Salas novads                                    ???Barenu_svetdiena8
“Ozoli”, Madonas novads                                ???
“Annele”, Bauskas pilsēta (n.k.)                      ???
“Dzeguzīte”, Kokneses novads (n.k.)              ???
“Laubere”, Ogres novads                                  ???

LATGALE
“Priedīte” bērnu nams, Daugavpils                ???
“Kalkūni”, Daugavpils novads (n.k.)              ???
“Auseklītis” bērnu nams, Daugavpils (n.k.)  ???
“Bērnu Oāze”, Rēzeknes novads (n.k.)          ???
“Ābelīte” bērnu nams, Ludzas novads (n.k.) ???
“Saulīte”, Valkas novads                                  ???
Naujenes bērnu nams, Daugavpils novads  ???
Tiskādu bērnu nams, Rēzeknes novads        ???
“Dzeguzīte”, Kokneses novads                        Madonas baptistu draudze (nav attēlots kartē)
“Mūsmājas”, Krāslavas novads  (n.k.)           ???
Rēzeknes bērnu nams, Rēzekne (n.k.)          ???
“Lejasstrazdi”, Dobeles novads                       Rīgas Vecā sv.Ģertrūdes luteriskā draudze

Barenu_svetdiena4Pirms uzsākt kalpošanu bērniem, kuri palikuši bez ģimenes gādības, svarīgi apmācīt un sagatavot kalpotājus. Mēs labprāt sniegsim padomu un atbalstu, kā vislabāk sagatavot jūsu draudzes kalpošanas komandu. Droši sazinieties ar mums!

 

 

 

* – nav atzīmēts kartē