AUDŽUĢIMENE

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, personai jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Izņēmuma kārtā, ja tas ir bērna interesēs, uz audžuģimenes statusa piešķiršanu var pretendēt laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam.

Valsts un pašvaldība nodrošina:

  • atlīdzību 113,83 eiro mēnesī neatkarīgi no audzināšanā nodoto  bērnu skaita;
  • pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam);
  • pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei pašvaldības noteiktā apmērā. Pabalsta vietā var izsniegt apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;
  • pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā;
  • Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu apmācību.

Latvijā šī gada sākumā bija 585 audžuģimenes, kurās kopā uzturas 1232 bērni.

Bāriņtiesu kontaktinformāciju var atrast ŠEIT.