ADOPCIJA

Adopcija ir tiesisks akts, ar kuru persona pieņem citas personas bērnu par savu. Adopcija rada tādas pašas personiskās un mantiskās tiesības un pienākumus kā radniecība pēc izcelšanās. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona.