Bāreņu svētdiena 6.novembrī

barenusvetdiena-1

Bāreņu svētdiena ir starptautiska iniciatīva, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta bez ģimenes palikušajiem bērniem un Dieva dotajam uzdevumam, kā norādīts Bībelē, – draudzei rūpēties par šiem bērniem.

Katru gadu viena no lielākajām konfesijām uzņemas organizēt Bāreņu svētdienu ar īpašiem pasākumiem savās draudzēs, TV dievkalpojumu utt. Šīs konfesijas pārstāvji arī izvēlas, kas būs šī gada Bāreņu svētdienas galvenais uzsvars. Pagājušajā gadā tika izcelts jautājums par viesģimenēm.

Šogad galvenie organizatori ir katoļi. Komandu vada priesteris Andris Kravalis. Kopīgi nolēmām, ka šogad aicināsim pievērst īpašu uzmanību tiem cilvēkiem draudzēs, pilsētās un ciemos, kuri kalpo kā adoptētāji, aizbildņi, audžuģimene vai strādā ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Viņu darbs bieži ne tikai nav novērtēts, bet nav saprasts un ir pat nosodīts. Veltīsim šo dienu, lai īpaši pateiktos un godātu, un aizlūgtu par šiem cilvēkiem, kā arī lai ieskatītos sevī un uzdotu  jautājumu – ko es un mana draudze varam darīt, lai Latvijā katram bērnam būtu sava ģimene.

Vairāk informācijas: www.barenusvetdiena.lv

Seminārs par Bāreņu svētdienu

Gatavojoties BĀREŅU SVĒTDIENAI, aicinām ikvienu uz semināru, kurā būs praktiska informācija, pieredze no citām draudzēm par Bāreņu svētdienas izmantošanu, kā arī varēsit saņemt materiālus, ko pēc tam izmantot savā draudzē runājot ar mācītāju vai citiem draudzē.

Ir tapuši jaunie 2016 gada Bāreņu svētdienas plakāti un kartiņas! Semināra dalībnieki būs pirmie, kas tos ieraudzīs dzīvē.
Jāpiebilst, ka seminārā var piedalīties ikviens interesents, kuri grib iesaistīties kalpošanā bāreņiem, bet varbūt vēl nezin kā to darīt.

Seminārs notiks jau šo sestdien, 10.septembrī, Rīgā, Mārupes ielā 16.

10.00 – 13.00